leef-tijd

Dit uit zich in het gebruik van planten met uiteenlopende levenscycli. Het liefst plant ik bomen die ons overleven (geboortebomen, herdenkingsbomen) als nalatenschap aan volgende generaties. Verder maak ik gebruik van bijzondere en langlevende heesters, dankbare vaste planten en bolgewassen die verwilderen. Als het even kan gecombineerd met kort en krachtig levende verrassings- planten met een kortere levenscyclus (veelal één- en tweejarigen zoals toortsen, kaardebol, stokrozen en Digitalis). Allemaal soorten die zich spontaan in de tuin uitzaaien en verspreiden. De krenten in de pap.